×Thông báo: Các liên kết ngoài website trong bài đăng đang gặp lỗi, bạn vui lòng comment ở bài đăng để thông báo cho Admin và team fix. Team đang cố gắng fix từng ngày

Admin đang tạo một form khảo sát về nội dung bạn mong muốn admin làm, click tại đây để tham gia

Quảng cáo


1 số câu lệnh đơn giản trong Pascal #2

Change another language

Ở bài viết vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về ngôn ngữ lập trình Pascal, mình biết bài đăng này chỉ phục vụ về mục đích giáo dục là 9, thương mại là 1 nên đồng nghĩa là phi lợi nhuận nhưng nghĩ đến các bạn khác vẫn đang cần nên mình vẫn tiếp tục làm. Và ở bài đăng này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các câu lệnh đơn giản và cấu tạo trong 1 chương trình Pascal theo tuần từ đơn giản ---> khó.


Như các bạn thấy ở đoạn code trên, là 1 chương trình đơn giản trong Pascal, với tên là ''noname01.pas'' và dùng Free Pascal IDE, tiếp sau đó là những dòng lệnh, những dòng lệnh đó được hiểu như sau:

- '' program demo_hay_ho; '': đoạn code khai báo tên chương trình, được kết thúc bằng dấu chấm phẩy.

- '' uses crt; '': đoạn code khai báo sử dụng thư viện crt.

- '' begin'': bắt đầu viết chương trình từ đây.
 
- '' clrscr; '': câu lệnh xóa các phần biên dịch khi chạy code.

- '' write('Hello World!'); '': câu lệnh in chữ Hello World!

- '' readln;' '': câu lệnh tạm dừng chương trình lúc chạy để xem kết quả, câu lệnh này tuyệt đối phải có.

- '' end. '': câu lệnh kết thúc chương trình. và quan trọng không kém.

Hãy ghi nhớ những điều trên, vì nó sẽ giúp ích sau này cho bạn, ngoài ra bạn còn phải ghi nhớ thêm:

- Từ phần begin đến end. là phần thân chương trình

- Phần khai báo, tức là từ begin trở lêncó thể không cần thiết, nhưng phần thân chương trình chắc chắn phải có

- Để kiểm tra chương trình có lỗi không, bạn nhấn tổ hợp Alt + F9, để chạy chương trình bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9
- Hãy chắc chắn rằng mỗi câu lệnh khi bạn viết xong là phải có dấu chấm phẩy (;)


Đơn giản như vậy thôi, đó là nhưng câu lệnh đơn giản để bạn có thể in dòng chữ Hello World lên màn hình, mình sẽ tiếp tục làm về mục này nếu có thêm idea 😃

Writer 2020

DMCA.com Protection Status

Đề xuất

Nhận xét

Bạn chỉ có thể bình luận khi đăng nhập tài khoản Google, hãy bình luận có văn hóa và liên quan đến nội dung bài viết. Mọi bình luận đều được kiểm duyệt.


Các liên kết chỉ có thể xuất bản nếu phù hợp với nội dung bài viết hoặc đã được cho phép.