×Thông báo: Các liên kết ngoài website trong bài đăng đang gặp lỗi, bạn vui lòng comment ở bài đăng để thông báo cho Admin và team fix. Team đang cố gắng fix từng ngày

Admin đang tạo một form khảo sát về nội dung bạn mong muốn admin làm, click tại đây để tham gia

Quảng cáo


Khai báo hằng và biến trong Pascal #3

Change another language

 Trong Pascal cũng có những thứ liên quan đến lưu trữ, giống như ổ cứng nhưng chỉ lưu tức thời. Như ở trong bài này, có 2 dòng lệnh lưu lại các kí hiệu trong Pascal, đó là biếnhằng Các bạn hãy lưu ý bài viết này vì nó rất quan trọng, việc lưu trữ 1 thông tin có sắn từ 1 thư viện và đem nó đi sử dụng khắp nơi là chuyện cơm bữa trong việc lập trình, như ở trong Pascal.Như các bạn thấy ở mũi tên trên, đó là câu lệnh khai báo biến được đặt tên là a,b với dùng kiểu dữ liệu integer, trong Pascal có rất nhiều kiểu dữ liệu nên bạn có thể vào trang sau để tìm hiểu nhé. Nhưng thường dùng nhiều là kiểu Char, Real, Integer,...

Cách khai báo biến: var {tên biến} : {tên dữ liệu}

- Sau khi ta đã khai báo biến như câu lệnh trên, thì câu lệnh đã được gán kiểu dữ liệu vào tên a,b nên giờ bạn đã có thể dùng chúng trong phạm vi cho phép của biến, ví dụ như ở trên. 

- À, nếu các bạn có thắc mắc những câu lệnh trên thì đây là những giải thích:

 + write('Nhap so thu 1: '); readln(a); : Câu lệnh in chữ Nhap so thu 1 và cho phép ta nhập giá trị từ bạn phím trong phạm vi cho phép của biến.

 + write('Nhap so thu 2: '); readln(b); y như trên

 + write('So duoc in ra la: ',a,' ',b); In chu Số được nhập là: và kèm 2 chữ số bạn vừa nhập lúc nãy từ bàn phím và kèm dấu cách :)

Tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu về hằng...Như ở hình trên, ta có câu lệnh khai báo hằng, và để cho bạn hiểu, hằng là 1 giá trị không đổi trong suốt quá trình lập trình ở file, hiểu nôm na rằng, nếu bạn gán cho a giá trị gì thì trong file bạn đang lập trình đó thì a vĩnh viễn là giá trị đó và không thể nào thạy đổi được.


Cách khai báo hằng: const {tên hằng} = {giá trị}


À ngoài ra mình cũng chỉ cho bạn cách gán giá trị lun:


Cách gán giá trị cho 1 tên: {tên}:={giá trị là số hay chữ,...} 


Đơn giản như vậy thôi, nếu có thắc mắc thì comment ở dưới bài đăng để mình hỗ trợ nhé.

Writer - 2020

DMCA.com Protection Status

Đề xuất

Nhận xét

Bạn chỉ có thể bình luận khi đăng nhập tài khoản Google, hãy bình luận có văn hóa và liên quan đến nội dung bài viết. Mọi bình luận đều được kiểm duyệt.


Các liên kết chỉ có thể xuất bản nếu phù hợp với nội dung bài viết hoặc đã được cho phép.